Skip to main content

 

O nás


SPA vzniklo v roce 1996 jako zdůvodněný a teoreticky podložený program pohybových aktivit, který jednoznačně podporuje zdraví člověka.

Cvičební program je sestaven tak, aby oslovil co nejširší populaci ve smyslu prevence proti všem zdravotním důsledkům vznikajících vlivem nedostatku pohybu. Tzn. orientace na rozvoj aerobní a svalové zdatnosti, kloubní pohyblivosti, rozvoj mezisvalové koordinace se zaměřením na odstranění svalové nerovnováhy spojený s nácvikem správných pohybových stereotypů, a to vše v souladu s věkovými, pohlavními a výkonnostními rozdíly každého jedince.

Chceme pozitivně ovlivňovat životní styl všech našich členů, a to nejen prostřednictvím vlastních cvičebních programů, ale také formou různých tématických přednášek týkajících se aktuálních informací o cvičebních pomůckách, odborné literatuře, odkazů na specialisty zabývající se tématikou racionální výživy a regenerace člověka.

V průběhu období od založení SPA po současnost jsme vytvořili řadu obsahově různých pohybových aktivit.

Cílové skupiny našeho působení


Děti předškolního věku

Děti mladšího a staršího školního věku
(první a druhý stupeň ZŠ)

Dospělí

Kontakt


Vaše dotazy posílejte na náš e-mail: info@brnospa.cz

Studio Pohybových Aktivit
Kounicova 20/22, 602 00 Brno

Studio pohybových aktivit

 

PaedDr. Kopřiva Zdeněk

604 861 092

kopriva@brnospa.cz

 

Trenéři


 

Šimík Robert

603 913 340

simik@brnospa.cz

Mgr. Sapáková Tereza

721 876 074

jancikova@brnospa.cz

Michal Pavlačka

736 448 955

michal.pavlac@gmail.com

Mgr. Ciglová Dana

732 227 605

ciglova@brnospa.cz